Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waart, STAAT EN OORLOG. 1785. 31*

De voornoemde aanfpraak door den Landdrost van Salland, als Prjefident van de Vergadering beantwoord, en te kennen gegeeven zynde , dat hun Ed. Mog. het rapport van de te doene üitfpraak ter .Staats-Vergadering zouden afwagten, zyn de H H. Gecommitteerden, op gelyke wyze, als ze opgehaald waren 5 wederom geconduifeerd tot in de Kamer op het Raadhuis.

De Gedeputeerden der H. H. S..aaten vervolgens van de Gecommitteerden affcheid genomen hebbende, werden door de laastgemelden tot aan de deur van het Raadhuis begeleid.

Waar na de Gedeputeerden van de Ridderfchap, en van de Steden, mitsgaders de Heer van Pallandt tot Zuithem voor de Commisfie verfcheenen zynde, werd de Compromisforiaale üitfpraak gepronnntieerd, en door den Amanuenfis aan de litigeerecde Parthyen voorgeleezen, mitsgaders aan de Gedeputeerden van de Ridderfchap, de Gedeputeerden van de Steden, en den Heer van Zuithem, ieder een origineel Affchrift, door alle de Leden der Commisfie geteekend , overhandigd.

De Heer van Lynden , na het vertrek van voornoemde Gedeputeerden , voorde, ter Staatsvergadering gedaane aanfpraak door de andere Heeren bedankt, en den Amanuenfis gelast zynde geworden, om heeden middag zig te vervoegen, by den Picefident Burgemeefter der Stad Campen , met verzoek , om , namens de Commisfie de Magiftraat der Stad te bedanken, voor het verleende 'gebruik van het Stads Raadhuis, en voor de verdere , aan de H. H. Gecommitteerden, geprocureerde agrementen , is nog gerefolveerd , de origineele Acte van compromis mitsgaders de verdere origineele overgeleeverde Schriftuuren en Refolutien gelyk meede een origineel Affchrift, van de compromisforiaale üitfpraak , door alle de Leden der Commisfie geteekend te overhandigen, aan den Heer GecomV 4 mit-

Sluiten