Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3** maart. ZAAKEN VAN 1785.

ren Ge ieputeerden dezer Provincie gel»»t, om van v&rjrfz. benoeminge aan R Iderfchap en Steden van O/erysfel ieder afzonderlyk by Mkfivt kennisfe te geeven.

Aldus gerefolveerd op het LandfchapsHuis uen 26 Augustus 1784.

(Onder ftond)

Accordeert met het voorfz.

Boek

(Laager ftond)

In kennislê van my. (Was get.)

A. j. v. sminia.

A. 6. Copie Misfive van hun Ed.

Mog. de Heeren Staaten van'Staa en Lande, in dato 25 November 1784»

EDELE MOGENDE HEEREN,

Alzoo by ons is gecommitteerd dg Heer Egbert Lewe van Middelitum, 01 zen Secretaris, om zig van wegens deeze Provincie op tyd en plaats by de gizamentlyke H^ren , tot dezen gecommiueerd , onderling te bepaalen , te begeeven naar Overvsfel , ren einde aldaar met welgemelde Heerer Gecommitteerden van de erreezene gefchillen, tusichen de meerderheid der Ridderfchap en Steden van,Overysfel, vriendnauuurlyk kennis te

nee-

Sluiten