Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRAG T.

fluiten , dat het hunnen toeleg is, om de fchatkameren van Uwe D. H. H. koftelyken Geeft, met Kenniflë en Weetenfèhap te vervullen.

De harternftige Liefde voor het Doorl. Oranje Huis, de meenigvuldlge weldaaden, door Uwe D. H. H. Doorluchtigfte Vader aan my beweezen, gepaard met eene hertelyke begeerte om ( ware het mo« gelyk) de Maatfèhappy van eenig nut te zyn, en den Luifter van mynen Schepper te verbreiden, hebben my aangefpoort, om, in naarvolging van anderen, de eerftelingen van mynen Dienft in 's Heeren Wyngaard, in dit kort t'faamenftel der H. Godgeleerdheid, aan Uwe D. H. H optedraagen, om, onder ïnwagting der Goddelyke Genade, Uwe D. H. H. Geeft de verheven-

fle

Sluiten