Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is I. Hoofdstuk

beeldzel van die zaak of Perfoon in een Spiegel.

3. Is men gewoon dezelven te verdeelen. Of, naar den ftaat, waar in derzelver onderwerpen verkeeren, in eene Godgeleerdheid der Loopbaane, om dat dezelve valt in den Menfch, die als in de Loopbaane dezer Waereld, en ftrydende Kerk loopt, en nog niet aan het einden derzehe gekomen is. Volgens de Vermaaninge van Paulus Hebr. 12: vs r. Daarom dan ook wy, alzo wy zo groot eene Wolken rontsom ons hebben leggende, laat ons afleggen alle lafl, ende de Zonden, die ons ligtelyk omringt, ende laat ons met Leidzaamheid loopen de Loopbaane, die ons voorge'fielt is; fömtyds genoemt der Reizigers, om datzy, in tegenoverftelling van de Godgeleerdheid des Vaderlands, die geenen eigen is, die nog op weg zyn, om hunne Reize naar 't Hemelfch Vaderland afteleggen. —

Of, zy wordt naar de wyze, op welke zy verkreegen, vermeerdert, en bewaart wordt, genaamt die der Smdten of Oefeningen: die zich toch op deze Godgeleerdheid wil toeleggen, moet zich alcyd de

Ver-

Sluiten