Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 I. Hoofdstuk

x. Al wat ingefchape is, is aan allen gemeen, en moet in allen gevonden worden; Indien nu alle Menfchen zulk eene Natuurlyke Godgeleerdheid was ingefchaptn, dan zoude men dezelve in de Jonge Kinderen moeten vinden.—

2. Hoe zouden 'er dan geheele Volkeren kunnen gevonden worden , die geen God kennen ?

3. Dan zouden 'er geen Godverzaakers zyn.

A. 1. Wat de Kinderen betreft, in deze vind men voorzeker deze ingefchape Godgegeleerdheid, voor zo veel zy het vermogen hebben, even gelyk de gang, fpraak, en andere dingen; fchoon zy nog te zwak zyn om 'er daadelyk gebruik van te maaken.

2. Het zeggen, dat 'er gehele Volkeren gevonden worden, die geene God kennen, nogte dienen, word wederlegt

«. Door de ervaarentheid van alle tyden; daarom zyde Cicero reeds in zyn tyd: „ dat 'er nergens een Volk zo Woeji en

„ Bar-

1

Sluiten