Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 I. Hoofdstuk

melyk, om den gevalle Zondaar den weg aan te wyzen, langs welken hy de eeuwige Gelukzaligheid kan deelachtig worden.

V. Wat verflaat men door deze geopenbaarde Godgeleerdheid?

A. Eene Leere van God, van lyne Werken, en van het geene wy te betrachten hebben om hem te behaagen, voor zo verre die uit de openbaaring kan warden afgeleidt,

V. Waar vind men het beginzel van deze geopenbaarde Godgeleerdheid ?

A. I. Hier op antwoorden wy, ontkennender wyze;

N. Niet in de befluiten van Kerkvergaaderingen.

3. Niet in het gezag der Oudvaderen. X Niet in het getuigenisfe der Zinnen. *\. Nog in de Menfchelyke rede; Schoon deze

«. Van eene dienstbaare Nuttigheid is; om de eene Waarheid uit den andere afteleiden, — plaatfen met eikanderen te vergeJyken,— en alles optehelderen.

/i. Om, of, de mogelykheid, of, de waar-

fchyn-

Sluiten