Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 II. Hoofdstuk

If. HOOFDSTUK.

Van het beginzel, uit welke de geopenbaarde Godgeleerdheid gehaalt wordt, of, de H. Schriftuur.

Vrag. 'Welke is de befte befchryving,die men van de H. S, geeven kan?

Antw. Dat zy is, het woord van God. hetwelk op Goddelyk bevel, het zy uit, of inwendig, door van Gods Geest gedreevene Mannen, in de regeimaatige Boeken des O. en N. T. is te boek geflelt; op dat 'er dus eene regel van ons geloof en wandel in de Kerke zoude zyn; om de Uitverkoorenen alzo tot Gods eer, en haar waare heil te brengen.

V. Is dit woord van den Leevendige God altyd befchreeven geweeft?

A. Sommigen meenen, dat het fchryven een kunft is van gelyke Ouderdom als het Menfchdom, en eene uitvinding van Adam zelve; waar uit zy gegist hebben, dat de Hiftorie der Schepping, en het overige van

het

Sluiten