Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. 59 «. Wat de zaaken betreft, die ons in deze Goddelyke openbaaring voorkomen, wy zullen 'er flegts twee noemen, en deze zullen genoegzaam zyn, om een welgefteld gemoed te overreeden, van den Goddelyke oorfprong.

a. Verborgeniheden, — welken zodanige waar' heden zyn, die dan zelfs, wanneer wy haare zekerheid door eene Goddelyke openbaaring kennen, boven bet bereik zyn, van onze onderwerpelyke rede. — als men nu alleenlyk let op de Leere des Heils; namelyk, hoe een Heilig God, zonder kwetfing van zyn recht, aan doemwaerdigen Genade kan en wil bewyzen, door het Middelaarfchap van Jefus Christus, en zo doende, God (als 'c ware) tegen God te ftellen, om den Rechter, met de Blixemen der Vervloekingen gewapent, in zyne toorn tegen te loopen, en te ontwapenen, den Vloek, als het Lam Gods, weg te draagen, en in eene Zegen te veranderen; — dan ziet men terftond, dat deze Leere van niemand, als van God kan geopenbaard zyn. >

b. De tweede zaak, die in Gods woord

voor-

Sluiten