Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 II. Hoofdstuk

del hem aankomen ? — wie zoude de deuren zynes aangezigts opendoen ? — Rontfom zyne tanden is verfchrikkinge.— zeer uitneemende zyn zyne fier ken fchilden ; — elk een gejlooten [als]met eene naauwdrukkende<Ztgel.—de eene is [ zo^naaan den andere,dat de wind daar niet en kan tusfchen komen. — zy kleeven aan eikanderen, zy vatten zich faamen , dat ze z ch niet enfcheiden. — elk eene zyner niezingen doet een licht fchynen; —ende zyne oogen zyn als de oogenleeden des Dageraads. — uit zyne mond gaan Fakkelen : — vier ige Ponken raaken 'er uit. — uit zyne neusgaten komt rook voort, als [ uit ] eene ziedende pot, en de ruime keetel. — zyne Adem zoude kooien doen . vlammen, ende eene vlamme komt uit zyne mond voort — in zyne hals herbergt de perkte: — voor hemfpringt zelfs de droefheid van vreugde op. —de /lukken zynes vleefcbs kleeven te faamen: — elk een is vast in hem, het wordt niet beweegt. — zyn herte is vast gelyk een Steen : — ja, vast, gelyk een deel der onderfle [Meulenjleens].— van zyn verheffen fcbroomen deJlerkte, om zyner doorbreekinge

wille

Sluiten