Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. 8i

Natuur gcfchieden , en welken, door bet vermogen der Almachtige zyn toe gelaat en, ter bevestiging der waarheid, zo, die in het O. als N. T. worden gevonden. — Nu leert ons de Godsdienft, dat waarheid en goedheid de eerfteplaatfen bekleeden ,in den rang der Goddelyke volmaaktheden; — de eerde laat niet toe, dat God getuigenisfc zoudegeeven van eene leugen. — de andere verbied God, een gedeelte van zyne macht aan bedriegeren te leenen, om den Menfch in de rampzaligfte dwaalingen te leiden.— hier zouden wy geleegentheid hebben, om in een ruim veld te weiden. — wy zeggen alleen nog, — dat wy volkomen de zeide kiezen der geenen , die meenen, dat, om te weeten, of de wonderwerken waarlyk (trekken ter betooging van die leere, ter welker bevestiging zy gefchieden , 'er dit moet by komen, namelyk , dat dan zo eene Leere, zodanig moet ge/leld zyn, dat de alleroplettenfle niets daarin ontdekken kan, dat met de waarheid en deugd ftreid. — Iemand, die met verftand leest, merkt wel, hoe men op deze wyze de tegenF wer-

Sluiten