Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. or s i a s, bedriegen zy zich deerlyk; want, dan ware het, volgens de regelen van wysheid en voorzichtigheid, billyk geweeft, dat Chriflus zyne Discipelen hier van onderricht hadde; op dat zy niet te eeniger tyd, door de vervalschte handfchriften der Jooden, van den rechten weg werden afgeleid; — daar de Chrijlus hen befchuldigen mag van verkeerde uitleggingen van, en ongeloof aan de Schriften van Mofes en de Propbeeten; maar nergens hen verwyt, dat zy de H. S. S., waar in de Godfpraaken vervat waren, bedorven hadden ; — en de onmoogelykheid der vervalfching, na de komfl: van Chriflus, ftraalt middagklaar in het oog, als men opmerkt, hoe na die tyden, de Boeken des O. en N. T. zo wel in handen der Chrijtenen, als Jooden zyn geweeft, en dus deze euveldaad zeer fchielyk ontdekt, en ter waarfchuuwing waereldkundig zoude gemaakt zyn. —

V. Wie zyn de Perfoonen geweeft, die alle die dingen, welken in de H. S. S. vervat zyn, op Goddelyk bevel, en door de

in-

Sluiten