Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. 97

fommigen Leerlingen der Apoftelen waren, en anderen met dezelven gemeenzaam verkeerden , en die ons verzekeren, dat alle die Boeken , welken onze Kerk als regelmaatig heeft aangenomen , volkomen bevatten , al het geene, de eerfte Chriftenen, als door den H. Geeft gefchreeven, geoordeelt hebben; worden wy immers ten volle overreed, dat die H. S. S., welken wy thans bezitten, dezelfde zyn, welken de eerfte Kerk van de Apostelen heeft aangenomen. —

V. Zyn wy, die onder de bediening van het N. T. leeven,verplicht, alle de Boeken van het O. T , als nog regelmaatig zynde, aantemerken, en derhalve aan dezelven dat gezag te geeven , dat zy onder het oude Teflament gehad hebben?

A. Ja wy.

V. IVlet wie hebben wy over dit fluk verfchii?

A. Met de Marcioniten en Manichaen, en vooral nu met de Socinianen, die derzeiver leezing, onder het N. T., wel als nuttig, maar nimmer als noodzaakelyk willen hebben aangemerkt j en met de Wederdoopers, leeG ren-

Sluiten