Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na II. Hoofdstuk zyn vrugten, geteeld in het brein van Spinoza en anderen, die hunne geliefkoosde flellingen niet konden overeen brengen,met fommige fpreekwyzen der H. S S , als onder anderen, den loop des Aardkloots, en den flilfland der Zonne — niet minder hebben zich B. Bekker, in zyne betoverde IVaereld, en Thomas Burnet, in zyne H AardryksbeSpiegeling, van deze verfoeilyke {telling bedient: — maar, wie ziet niet, dat

«. Deze hypothefe in geenen deeleftrookt, met de Goddelyke ingeeving, van de geheels H. S , zo wel, wat het geeftelyke, als wat het natuurlyke aangaat, door denzelfde onfeilbaare geeft der waarheid, 2 Tim. 3: vs \ 6. Alle de Schrift is van God ingegeeven. 2 Pet. 1: vs 21. Want de Prophetie en is voortyds niet voortgebragt, door den wtlle eenes Menfche; maar, de Heilige Menfchen Gods, van den Heilige Geefl gedreeven zynde, hebben ze gefproken: — maar, de geeft der waarheid kan niet anders, dan waarheid voortbrengen, volgens Joh. 16: vs 13. Maar, wanneer die zal gekomen zyn , namelyk, de Geefl der

Waar-

Sluiten