Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 II. Hoofdstuk 'er echter plaati te hebben, Genefis 48: vs 22. alwaar Jacob zegt, met zyn zwaerd en boog, een fluk Land uit der Amoriten hand genomen te hebben, — daar hy Genefis 33: vs 19. zegt, het zeiven van de hand der Zoonen Hemors , voor hondert pukken gelds gekogt te hebben ?

A. Hier wordt geene de minfte tegenflrydigheid gevonden ;—want, dat Land, het welk Jacob Gen. 33: vs 19. zegt, gekogt te hebben uit de hand der Amoriten, voor hondert pukken gelds, of, zo als anderenleezen,voor hondert Lammeren, — ^ zydan, dat Jacob hondert Lammeren voor dit ftuk Lands in verruiling gaf, 't zy, dat hy hondert üukken gelds gaf, beftempeld met de afbeelding van een Lam, en daarom genaamt Lammeren , gelyk fommige Hukken by de Atheners, om dezelfde rede, Ojjèn heten, en wy fommige ftukken gouds een Jacobus noemen , om dat 'er de afbeelding van dien Vor\l op gemunt ftaat; — dit Land, (zeg ik) waar van Jacob Gen. 33: vs 19. getuigt, het zeiven voor hondert Jlukken gelds gekogt te hebben ,

kon

Sluiten