Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. 127

2. Uit de heilzaame uitwerkingen der H. S. S., namelyk, zodaanige Schriften, die ons tot Zaligheid kunnen volmaaken, behelzen ook eene volmaakte leere der Zaligheid , — nu kunnen de H: S. S. ons tot Zaligheid volmaaken, — derhalven —

De eerfte ftelling , dat alle de zodaanige Schriften, die ons kunnen volmaaken tot Zaligheid, ook eene volmaakte leere der Zaligheid behelzen, heeft dit Logifche Axioma ten grondflage: — dat geene uitwerking ooit de volmaaktheid van deszelfs oorzaak overtreft, dat is, zo veel volmaaktheid als 'er is inde uitwerking, (ejfeQus) zo veel, vooral niet minder, is 'er in de uitwerkende oorzaak, 'Caufa efficiënte.)

Dat de H: S. S. ons tot Zaligheid kunnen volmaaken, leeren wy uit de heilzaame vrugten, die uit dezelven gehaalt worden, Pfaltn 19: vs 8, 9. Rom, 15: vs 4. Joh. 20: vs 30, 31.

3. Eindelyk leert ons Deutr. 4: vs 2. Gy en zult tot dat woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daar van niet ajdoen; en

Openb.

Sluiten