Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 II. Hoofdstuk

Mijc. S. Tom. I. Cap. 24. 5. 29—35. toont, hoe zeer alle die openbaaringen en ingeevingen des Geeftes, met welken Thomas Munt. zer en Nic. Drabicius, in hunne tyd, voorgaven bevoorrecht te zyn, alleen waren ingericht, om alles, wat tot de Kerk en het Gemeenebefl behoorde, in oproer te brengen.

Tegenw. Paulus fchynt echter 2 Cor. 3: vs 6. ten hunnen voordeele te getuigen, dat de Schrift is eene doode en doodende letter, maar, dat de Geefl leevend'g maakt?

A. 1. De rede, waarom de H. S. S. zo duifter zyn , is niet in de H. S. S. zelfs, maar in 's Menfchen natuurlyke blindheid gelegen, wyl zy anders genoegzaam en klaar zyn, zo als wy getoont hebben.

2. Door deze doodende letter, verftaat de Kruisheld de bediening van de Mofaifche IVet, die onder het O. T. plaats hadde, en fielt hier tegen over de bediening van het Hefelyke Euangelium, — het welke in de H. Bladeren, in tegenoverftellïng van de IVet, de Gw/? wordt genaamt, of, omdat ét Geeft

in

Sluiten