Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3t54 III- Hoofdstuk

leggen, dan het geene gelegt is, het welk is Jefus Chriflus; — ende, indien iemand op dit Fundament bout, Goud, Zilver, enz —daar ° 3-»^f*i««, het Fundament, onderfcheiden wordt van dat geenen, dat op het zelve gebouwt wordt.

In deze benaaming van Grond en Hoofd[lukken, als boven allen noodzaakelyk, gaan ons de Jooden voor, die de voornaame zaaken van hunnen Godsdienft, beftempelen met de naam van riVHD' Fundamenta, Grondfluk&en t nJlSXH 1)D*> Fundamentum fidei, het Grondfluk des ge loofs. — njflatf ty'cO» Caput fidei, het Hoojdjiuk desgehofs. D'syiO» Capita, Hoojdflukken, onp//, o»Enjy, radices , de wortelen, — zo zyn zy ook doorgaans gewoon, de XIII. Articulen van den Joodfche Godsdienft te noemen; — die de volgende zaaken in zich bevatten.

I. Dat 'er een God is, die een allervotmaakjl wezen bezit, en de oorzaak is van alle dingen.

II. Dat hy een is, niet in geflacht, niet in foort, niet als een Lichhaam, dat tot in het oneindige verdeelt kan worden: maar

zo

Sluiten