Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Gods-dienst. 167

meerderheid der Goddelyke Persoonen , voor een Grondftuk van ons geloof te houden, 1 Joh. 2 : vs 23. Een iegelyk, die den Zoone lochent, en heeft ook den Vader niet. — Joh. 17: vs 3. Ende dit is het Euwige heven, dat zy u kennen, den eenige Waarachtige God, en Jefum Chriftum, dien gy gezonden hebt.—- alsmede, de Rechtvaerdigmaa-

kins uit het geloof, zonder de werken,

Rom. 3: vs 20, 24^ 28. Daarom, zal uit de werken der Wet ,geen vleefch gerechtvaerdigt worden voor God, ende worden om niet gerechtvaerdigt uit zyne Genade, door de Verlos finge, die in Cbriflo Jefu is, wy bejluiten dan, dat de Menfch gerechtvaerdigt wordt door het geloove, zonder de Werken der Wet. Gall. 2 : vs 16. Doch wettende, dat de Menfche niet gerechtvaerdigt en wordt uit de werken der Wet: maar door het geloove Jefu Chrifti, zo hebben wy ook in Chrifium Jefum gelooft, op dat voy zouden gerechtvaerdigt worden uit het geloove Chrifti, en niet uit de Werken der Wet, daarom, dat uit de werken der Wet geen vleefch en zal geh 4 recht.

Sluiten