Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 III. Hoofdstük

V. Waar voor moet men zich hier wel wagten ?

A. t. Dat men deze Grondwaarheden niet al te zeer vermeenigvuldige , gelyk in het Pausdom naar welgevallen gefchiet, daar men de Kerk, in het bepaalen der Grondflukken, getrouw volgt, en, zich in deze tegen de Kerk aan te kanten, is reeds een dwaaling in de grond-waarheden, of, Hoofddukken zelfs;—want toch, in het bepaalen der noodzaakelyke gronddukken, heeft Rome de Gpperhoo/digbetd der Paufen den eerden rang doen bekleeden, daar na het Vagevuur, den Beeldendienfl, Oorbiegt, enz.

s. Men moet zich wel wagten, om derzeiver getal, in navolging der Socinianen, niet alte zeer te verklynen , die doorgaans van God, alleenlyk 6 Hoofdzaaken, als noodzaakelyk te weeten , dellen , Zie: Catbechef. Racov. Cap. t. daar gevraagt wordt,

V. Welke zyn de Hoojdzaaken, betrekkelyk tot Gods wezen, en, tot Zaligheid te weeten, noodzaakelyk? Antw. Deze, dat God is\ dat hy een is, dat hy Eeuwig is, volmaakt

recht-

Sluiten