Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 JV-' Hoofdstuk

menging dezer ftoffe! hoe allernauwkeurigft tegen eikanderen afgewogen ! tot de aller, fynfte vezeltjes gefponnen, tot Leden geformeert, onderfcheide in gedaante en plaats! zo, dat, het zy wy, of, ieder lid op zich zelve, of, in de onderlinge verbinding befchouwen, welk een verrukkelyk gezigt! welk een Sieraad van deLichhaamelyke Waereld! — geen mindere bewyzen voor het beftaan van God, worden wy gewaar in de befchouwing van 's Menfchen geeft, — voortreffelyk wezen ! waar door wy ons boven het zigbaare en ftoffelyke verheffen, het voor Je» dene te rug roepen, het toekomende voor uitzien, en ons, als't ware,de Eeuwigheid voor oogen ftellen, — waar door wy de Natuur, in alle haare Schuilhoeken, nafpeuren, en, als dwingen, haaren fchoot voor ons te openen,—waar door de Hemelen en Hemeifche Lichhaamen ons verftand niet kunnen ontduiken, — wie zal ons onderrechten, hoe zy is gefchapen ? hier verheft zich onze geeft in onkunde, en beeft, op de befchouwing van zich zelve.---zy is onftoffelyk,en tefrens

fee-

Sluiten