Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 197 hoekfteen gelegt? - Wie heeft de Zeê met deuren toegeOoten , toen dezelve uit brak,

en als uit haare Baarmoeder voortkwam ?

Wie leid de Rivieren in bogtachtige ftroomen, door de va/te Janden, om hen reyke. lyker te bevogrigen ? —

Befpiegelen wy eindelyk alle leevendige en leevelooze Schepfelen, die de Aarde, Zeê en Wateren bewoonen, wy worden genoodzaakt, met de vermaarde Tileotson te zeggen, van de glansrykfte Star tot de kleinfle zandkorrel , — van de hoogfle Cederboom , tot de laagfte Struik, —van de Arend tot het bloedeloos Diertje , — van de Kameel tot de Mier, — van de Leviathan , tot de Grondeling, in ieder ding, is een Goddelyk teken ingedrukt, en verkondigt het beftaan van eene God. — Ja, wy zullen op alle onze gedaane vraagen, dit tor antwoord ontfangen, De Hemelen vertellen Gods Eer, ende het uitfpanfel verkondigt zyner handen <werk.-~ Ende waarlyk vraagt doch de Beeften, en elk van dien, zal het u leer en, ende het gevogelte des Hemels, dat zal het u te kennen N 3 gee-

Sluiten