Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2c<» IV. Hoofdstuk

A. Ter beantwoording van deze vraage,, kunnen wy in het algemeen zeggen, dat fommige naamen, welken aan God worden toegekent, of, wezentlyke zyn, hoedaanige zyn de naamen r-prT1 Jehovah, Heere, en ®i«e, Theos God,— of, Perfoneele,—of, Figuurlyke, en fommigen worden hem ovemoemender-wyze, als Pialm 18: vs 3. De Heere is myn Steenrotfe, en myn kracht, myn uythelper, myn God, myn rotfe, op welken ik beirouwe. — anderen overbrengender-wyze toegefchreeven , als Pfalm 84: vs 12. want God de Heere is een Zonne, ende Schild. ->

In het byzonder vertoonen Gods naamen, of, zyn wezen, hoedaanige zyn niiT Jehovah, n'n« {Ebejeh:) Ik zal zyn: — of, zyne macht, ^ (El:) Jlerke God,^rh^ (Elohim:) -—of, zyne Atgenoegzaamheid, gelyk (Schaddai:) — of, zyne voortrejfelykheid, gelyk \Y^71? (Eljon:) de Allerboogfle: — of, zyne Heerjehappy, als ( Adonai) Heere :

V. Welke naamen nu onder deze allen bekleeden de eerfte plaatfe in rang?

A.

Sluiten