Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, Sec. 207

A. De Hebreenwfche naam niIV Jehovah, Heere: en de Griekfche <s>^\ Theos God:

V. Zoud gy de krachtige en nadrukkelyke beteekenisfe, welke in deze Hebreeuwfche naam miT Jehovah , Heere , legt opgeflooten, nader kunnen voorftellen?

A. Deze naam beteekent 1. Gods onajhankelykheid, of, van zich zelfs zyn, waar door hy niet alleen beftaat van en door zich zeiven: maar ook in zich bevat de genoegzaame rede van het beftaan van alle wezens buiten zich, —

2. Zyne uitmuntende voortrejfetykheid, waarom, gelyk door andere naamen een zekere wyze des wezens beteekend wordt, deze naam Jehovah geen wyze van zyn bepaald, om te beduiden dat God is by uitneementbeid.

3. Zyne o/iveranderlykheid, of, die is het geene hy geweeft is, die zyn zat, het geen hy is, altyd dezeifde, en zich zeiven gelyk, niet alleen ten aanzien van zyn wezen, en aanwezen: maar ook met betrekking tot zyne wil, woord en beloften.

4-

Sluiten