Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 241

de weldaaden des genade Verbonds. —

Daar en tegen zyn 'er, die meenen, dat deze plaatfe Math. 3: vs y. alleen ten bewyze kan ftrekken van Gods volftrekte macht, blyvende dezulken aan denletterlyken zin hangen, en de woorden verklaarende van dat geene, dat wel nimmer met de daad gebeurt is: maar, met betrekking op Gods volftrekte macht, gezegt wordt te kunnen ge> fchieden, — voor welk gevoelen zy op volgende wyze plyten.

*. IVkn moet de gemeene en eigentlyke betekenisfe van de benaarr.ing van Steenen, zonder noodzaaken , niet laaten vaaren, veel min , dezelve verwisfelen met eene andere Mttaphorife betekenisfe van verfteende, off verhard,e Menfchen, welke men nergei:s in de Schriften van het O. en N. T. vindt; daar echter de uitftekendfte onder de geloovigen, by Steenen vergeleeken worden, volgens Chriftus, den Hoekfteen van het geeftelyke gebouw, zie onder anderen 1 Pet. 2: vs 4, 5. tot welken komende, als toteenen leevendige Steen, van de Menfchen wel verQ_ wor-

Sluiten