Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25Ö IV. Hoofdstuk betraande,of, uit het vermogen en de daad, of, uit het wezen, en deszelfs aanwezen.

V. Tegen wie houden wy dit ftaande?

A. Tegen de Socinianen, die beweeren, dat het wezen Gods van zyne volmaaktheden onderfcheide, en uit dezelven , als uit veele deelen zoude zyn t'faamgeftelt. —zynde hun oogmerk in deze, om des te lichter de verborgentheid der Drieëenheid omverre te werpen.

V. Hoe wederlegt gy hun gevoelen?

A. Zulks fïrydt

Tegen Gods onajhar.getykheid; want, «. In alle tTaamenftelIing, hangt het eene deel van het andere af, voorzoverre het eene deel iets toebrengt tot volmaaking van het andere.

a. In alle t'faamenftelling wordt eene oorzaak veronderftelt, welke de verfchillende deelen t'faamenvoegt, zo God nu uit het«yzen en deszelfs eygenfchappen, even als uit een onderwerp en deszelfs toevalligheden is t'faamgeftelt, van waar zyn hem deze toeval'

Sluiten