Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6o iv. Hoofdstuk

met God, de waare afftand fielt, welke voor het geloof tuffchen beyden plaatfe heeft; maar, door de genoegdoening van Chriftus, wordt weggenomen. —

v. Wat verftaat gy door Gods onveran* derlykheid ?

A. Zyne volmaak/Ie ftandvaftigheid, door welken hy verre aj is van alle daadelyke en mogepyke verandering.

v. Hoe zoud gy bewyzen dat God onver ander lyk is?

A. n. Uit de H. s.s. Jacob. i: vs 17. —. ty welke geene verandering is, of fchaduwe van omkeer ing; — ondergaat de Zon, dat groote Licht, in deszelfs taaning, geene verandering, dezelve wordt echter voor eenige tyd verduiflert en overfchaduwt: maar by den Vader der Lichten wordt niet alleen geene f«es^«y« verandering: maar zelfs geene i-paa-ft «Wx/air/ta f fchaduwe van omkeeringe gevonden. —

3. Uit Gods oneindige volmaaktheden; — want, indien hy verandert, moet zulks, of tot eene grooter, of tot eene mindere volmaakt-

Sluiten