Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20} IV. Hoofdstuk

20, dat hy, nog door de maate der gefchape, nog door die der fchepbaarc dingen kan worden in ■ of uitgefiooten.

V. Hoe kan men deze Eigenfchap gevoeglyk befchryven ?

A. Als die volmaaktheid in God, door welken hy niet bejlooten wordt binnen de mante van eenige gefcbape , of fchepbaare dingen, in alle Schepfelen tegenwoordig zynde, 20 wel als buiten derzelver paaien.

V. Hoe kunnen wy deze Eigenfchap meer van naby leeren kennen ?

A. Dat wy

1. Uit de H, S. S., met de ftemme der Rede gepaard, toonen, dat deze Eigenfchap waarlyk in God gevonden wordt.

2. Dezelven verdeedigen tegen alle ftoute tegenftreevers.

3. Dat wy de wyze van Gods alom tegenswjordigheid gade flaan.

4. Toonen, dat deze volmaaktheid aan geen Schepfel kan worden medegedeelt.

5. Eindelyk onderzoeken, hoe verre zich de onaftneetelykbtid oitftrekt.

V.

Sluiten