Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. z6$

V. Waar uit ontleent gy het bewys, voor the omzaggelyke, en voor Gods gunflgenooten trooftvolle waarheid, dat God, niet alleen ten aanzien van zyne kennifle en werkinge van alles: maar ook van zyn alles kentiende en werkende Wezen, overaltegenswoordig is ?

A. n. Uit de H. S. S. — Jer. «3: vs 23, 24. Ben tk een God van naby, fpreekt dt Heere, en niet een God van verre?— zoude zich iemand in verborgene plaatfen kunnen verbergen, dat ik hem niet en zoude zien* Jpreekt de Heere; — vervulle ik niet den Hemel en de Aarde? fpreekt de Heere; — in welke plaatfe

1. De geduurige herhaaling van hetwoordeke >j^, ten bewyze verftrekt, dat God van zyn Wezen fpreekt, en niet flechts van zyne kennifle en werking.

2. En de tïaamenvoeging van Hemel en Aarde toont duidelyk, dat God op beyde plaatfen, op gelyke wyze tegenswoordig is.

En Pf. 139: vs 7—10. vergeleeken met Hand. 17: vs 27. beveiligen Gods weztntR 5 tykt

Sluiten