Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2$4 IV. Hoofdstuk

A. Tot Gods mededetlbaare Eigenfchappen, zo als zy van de wezentlyke vermogens onderfcheiden zyn, brengt men

i. Zyne wysheid, behoorende die tot het verjland.

a. Zyne goedheid.

3. Zyne Rechtvaerdigheid', hebbende deze twee laafte hunne betrekking tot de wille.

Men moet hier wel in aanmerking neemen , dat door die kennisfe of wysheid, hier geenfints verftaan wordt de Perfoneele, zo als de Zoone Gods onder deze benaaming voorkomt Spreuke 8. Roept de wysheid niet? het geene wy beweeren tegen de Socinianen. — En, op hoedaanig eene wyze dikwils de deugden genoemt worden voor de Perfoon, die dezelven bezit; —En, wordt Gods Zoon Spreuke 8. de wysheid genoemt, gelyk hy op andere plaatfen het Hebt en het leeven genaamt wordt , zulks gefchiedt met het hoogfte recht, —als bezittende hy

Uit kracht van zyne Eeuwige generatie de Goddelyke wysheid, op de allervolmaakfte wyze, en, volgens zyne Menfchelyke

Na-

Sluiten