Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. £87 de vermaarde Bates, fpreeken.de over de Harmonie, of overeen/lemming tusfchen de Goddelyke volmaaktheden, toont dit uitdrukkelyk, wanneer hy zegt,

„ De Menfch had gezondigt, en door „ zyne overtreedingen, alle de bronnen van „ Gods goedheid opgeflopt, en Gode ge„ noodzaakt zich te wreeken, en dus eenen „ ruimen weg gebaant voor zyne wraake, „ het verftand van Engelen en Menfchen )t fchoot hier te kort om een middel uit te „ denken om den verlooren Menfch te be„ houden ; Barmhertigheid nu helde tot „ behoudenis, en Rechtvaerdigheid eifchte „ voldoening; de zwaarigheid beftont in de }, afeifching van den eene te beantwoorden, „ en de verzoeken van den andere niet afte„ flaan;—in deze ftaat van zaaken, ftelde „ zich de wysheid als Scheidsman, welke in „ deSchatkamer van haar onbegrypelyk licht, „ een wonderlyk middel uitvondt om fom« „ migen uit het gevalle Menfchdom te be„ houden, door namelyk, een bevoegd Mid-

-, de-

Sluiten