Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2oo IV. Hoofdstuk

macht zonder kennifle, moet in veele gevallen krachteloos zyn, en in verfcheide anderen, groote ongeregeltheden te weeg brengen.

Zyne Voorzienigheid zoude worden weggenomen; want, hoe kan zonder weetenfchap, 'er eenig geregeld bellier der waereld plaatfe hebben ? —

Dat nu Gods kennifle beftaat in eene allereenvoudigfte daad, volgt uit zyne oneindige volmaaktheid, welke ook eene allervolmaakte kennifle vordert, en dus alle gevolgelyke redeneeringen, en voortgang van weetenjchap uitfluit; en dat heet alles óp de allereenvoudig ft e wyze kennen.

V. Is het noodzaake , dat God alles van Eeuwigheid kent ?

A. 5$. Zyn Gode niet alle zyne werken van Eeuwigheid bekent? Hand 15: vs j8-

2. Stel eens, dat God niet alles van Eeuwigheid kent: maar dat zyne kennifle dagelyks vermeerdert, en dat zich heden iets aan zyn verftand opdoet, daar hy gifleren onweetende omtrent verkeerde, zoude God

zo-

Sluiten