Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 295

verftand kan ontduiken, zo grondig weet hy het gedugte tydgewrigt, waarop de brallende trompet het teken van den aanval zal geeven, en alle de geweldige Zoonen des vuurs, hunne laafte uitwerking zullen doen.—

V. Noem my, zo kort u mogelyk is, de voorwerpen, omtrent "welken deze kennijfe Gods verkeert, wyl ik u liefft breedvoeriger zoude hooren fpreeken, over twee voornaame ftukken, zynde het eene, over de middekennis, het tweede, of de wraak en (Irajoefenende Rechtvaerdtgheid Gode zo eigen en Wizentlyk is, dat hy de zonden geenfints on* gejlraft kan laaten.

A. God kent alles, Johannes leert ons,dat God meerder is dan onze herte , en alle dingen kent.— Begryp onder dit alles, — . 1. God zelve, Matth XI: vs 27. —

2. Alles, wat mogelyk is, uit kracht van zyne algenoegzaamheid. —

3. Al het Schepzel, zo, in het gemeen, als, in het byzonder, echter zonder gevolgelyke redeneering, —

4. Al wat groot is, by telt en noemt de

T 4 Ster-

Sluiten