Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 301 III. Eindelyk, hebben zy deze midde-

kinnis alleen verzonnen, om de verkiezing uit een voorgezien geloof en goede werken te verdeedigen ? wy kunnen uit de waare leere der Praedejiinatie, een bewys ontleenen, om deze midde - kennis geheel den bo« dem in te fiian. — Namelyk, dit leerflelfel van partyen voor een oogenbük goedkeurende, zo volgt natuurlyk, dat de rede, waarom God den eenen verkieft boven den anderen, nog in God, nog in zyn vrymachtig welbehaagen: maar buiten hem moetgezogt en gevonden worden ; zo was b. v. het voorgezien geloof van Jacob, ten minften eene rede , zonder welken God Jacob niet boven Efau kon verkiezen zalig te maaken: maar, volgens de leere van Paulus, die meer geldt dan die der Jejuiten, en wie ook hun voetfpoor in deze mogen drukken, Rom. q: vs 11 —13. want, als de kinderen nog niet gehoor en waren, nogte iets goeds of quaads gedaan hadden, vp dat het voorneeme Gods, dat na de Verkiezing is, va(l bleeve, niet uit de Werken; maar uit den Roepende;

Sluiten