Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 311

benige Vader: maar ook '» *«1it **» •

de Vader der Barmhertigheden , 2 Cor. 1 :

vs 3. dat ÏS *A*»ri& II tA[£i , ry£ fj. ,-n

Barmhertigheden, Eph. 2: vs 4. — en, belangende de verdraagzaamheid, na dezelve draagt God Exod. 34: vs 6. de naam van D'Sit *pï<% iangmoedig, traag tot toorn, eigentlyk , /a»£ van Neusgaten, om dut de toorn zich doorgaans in de neus het eerfte ontdekt, door eene fterke blaazing en fnuiving ; het beduidt derhalven zo iemand , wiens neus niet ras den gloed of brand gewaar wordt, en de hevigheid des gemoeds naar buiten door fnuiving vertoont, en dus traag tot toorn is, eigentlyk betekent -pK traagheid: maar wordt meeft adjetiive gebruikt.

V. Welke is de derde mededeel baare eigenfchap ?

A. Gods Recbtvaerdigbeid, ten opzigt van welke, hy kan worden aangemerkt, of,

1. Als God,

2. Of, als Heer, .3. Of, als Rechter.

V 4 ï. Als

Sluiten