Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1V LYST der STUKKEN.

LUI Request van de Gezworene Gemeente, Gilden, Burgers en Ingezeetenen van Arnhem , om middelen ter voorzieninge in 's Lands Veiligheid. In dato . . April 1785.

bl. 176

LIV. Tegen-request ^an eenige Arnhemfche Burgers, aan de Edele Meende Heeren Staaten des Furftendoms Gelre en Graaffchaps Zutphen. In dato . . April^i?^-

LV. Missive van de Meerderheid der Overys* felfche Ridderfchap, aan den Prinfe Erfftadhouder, In dato '.. April f785. bl. 188

LVI. Resolutie van hun Ed. Gr. Mogende , , omtrent de Sententien van Bannisfement, raakende de Landen van Vianen en Amey den. Genoomen in dato 6 May 1785.

t bl. 191 1

LVII. Aantekening van den Heer eyck, op de Propofitie van den Heer van bronckhorst, den 1 May gedaan; in dato 9 May 1735. .' <' • • bl. 205

' LVIIL

Sluiten