Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaart, STAAT EN DOR LOG. 1785. 19

in deeze Provincie bevindende, begeeven worde, mits zulks eefchiede mee concurrentie der Steden D-'vencer en Campen, en den Heere Droste van Ysfelmuyden, mits zulks gedaan worde op die manier, dat daar op niet anders dan een Rechterlyke beflisfing, en geenige moderatie kan volgen nug plaats hebben, en zulks gelchiede onder expresfe proteftatie van deeze fubmisfie niet te willen hebben getrokken in eenige de minde confequentie of zig daar door onder eenige verpligcinsr voor het vervolg te willen leggen, om haare wel hergebragte Regten en Privilegiën aan iemands uitfpraak te onderwerpen, maar zig ten allen tyda te referveeren , om in gevalle eenige van dezelve mogten worden gecontefteerd , daar omtrend dat mamtien te reclameeren. het •een haar volgens de gronden van de Urne niet verweigert zal mogen worden.

Eu mede onder dit beding, dat de Acte van Compromis na dat ontworpen en by panhyen gereguleerd zal zyn, niet voor genooten gehouden en geteekend worde, ten zy dezelve alvoorens ter kennisle van de Meente gebragt, en door dezelve geapprobeerd worde.

(Onder ftond)

Pro vero Extraclu*

(Was get.)

h. A. tobias.

Secreu

K.

B a

Sluiten