Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M*AitT> STAAT EN OORLOG. 3785. *$

L. 2. Copic-Misfive van de Heeren

extraordinarii Gecommit* teerden ter vereffening der Staatsge/chilhn in Overysfel. in dato jq January 1785.

EDELE ACHTBAARK HEEREN !

TT7y behben wel ontfangen U Ed. Achtb» vv Misüve gedateerd, Hasfelt den 7 en Steenwyk den 8 deezer maand, houdende in fubltantie, dat U Eiele Achtb. met genoegen vernomen htbbenne , dat de thans zweevende gefchülen tusfchen de Leden van de Ridderfchap deezer Pro. vincie ter eener, en de Steden Deventer, Campen en Zwol ter andere zyde, door onze tusfchenfpiaak ten einde fcheenen te loopen. U Ed. Achtb. uit overweeging, dat'de regten der Sceden Hasfelt en Steenwyk daar by fomtyds eenige atteinte en prasjudice zouden kunnen lyden, niet hadden kunnen of willen afzyn aan ons te communiceeren , dat reeds in de voorige Eeuw over het befchryven van U El. Achtb. Gecommitteerden ten Landdage deezer Provincie different gereezen , en het zelve aan de compromisforiaale uitfpraak van hun Ed Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westlries« land met goedvinden van beide Parthyen gefubmitteerd zynde,hoogstdezelve by het 10 Art. van die uitfpraak , ten aanzien van de Steden Hasfelt en Steenwyk onder anderen hadden bepaald, het geen by U Ed. Achtb. Misfive , met meerdere ltaat vermeld.

B 5 Dat

Sluiten