Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 maart, ZAAKEN VAN

1785.

Edele Achtbaare Heeren. Beveelen wy U Èdek Achibaaie m Godes heilige befcherming.

G fchreeven (Onder ftond) ie Campen

den 19 Jan. Uwer Ed. Achtb. goede 3785. Vrienden.

(HetOpfchrift was) De extraordinaris Gecommitteerden uit Ed. Achtb. Heeren, de refpeéhve hooge Bondgenooten ter Burgemeefteren, vereffening van de Schepenen, en verfchillenindeProRaaden en ge- vincie van Overysfel. zwoore Meenthe der Steden (Was geparapheert) Hasfelt en Steenwyk. j. e. van ltnden,vt.

Tot (Lager ftond)

Hasfelt.

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

s. d. werdeniee.

Ex.

Sluiten