Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$8 maart, 2AAKÊPI VAN m-

ven. Dat zy by hun Hoog Mog. mogten bevorderen:

Dit een gelyk Placaat als hun H iog Mogendh. omtrent het Land van Kuvk hadden dosn afgaan, over deezes Landfch-ips Goedregt op Twent , u (fm van d Heeren Sraate" Generaal gearresteerd en geaffigeerd uio.^t morden, Men zie voormelde Notulen. En dir is het nnderhandige Placaat van den 21 lanuary iöio- waarbv hun Hoog Mog ter Itavinge , dat het Quartier van Twent geen staat oF zig zelf , maar wel degelyk onder de Provincie van Overysfel , en derzelver gemeene Regemnge begreepen zy , verklaaren , 8 r Hoe dat, uitgezonderd de Stad Oldenzaal met haar Wigbold, het welk niet veel gebieds onder zig had de geheele Provintie by het beftand onder de Regeeringe der Staaten erkend ware te behooren: en dat het onwederfpreeklyk zy; dat Twent een Lid derzelve Provincie zy, en niet van de Stad Ondenzaal afhange, maar alleen van dit Landfchap van Overysfel. En om dit hun voorftel aan te dringen, brengen hun Hoog Mog. dan verder by, Dai het kennelyk zy, dat de Staat en Regeering van Overysfel befbat ini twee Leden de Ridderfchap, en de drie Hoofd{leden

' Dat de Ridderfchap van alle oude tyaen is zaamengefleld uit de Edelen van Zdland, Twent en Vollenhove, onderling zonder onderfchetd: dat zy, deiwyze, in alle Landszaken ter Vagadering verfchreeven en verfcheenen waren : dat zy aldaar

Sluiten