Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 maart, ZAAKEN VAN 1785»

nog inbrengen. En men dus aan hun Hoog Mogendh. eene kennelyken misilag zoude moeten opdringen, die dan nog geheel buken het eenig doeleind van dit Piacaat lopen zou, en dies niet veronderiteld worden mag.

Dan* eindelyk , zeggen hunne Hoog Mogendheden : dat het inbrengen der ad' vyzen Perzoonlyk gefchied. En ook dit verzwakt het ftelfei der Edelen ge ener rnaate, vermits dit alleszints overeenkomftig zy met het geene de Ridderfchap, Verhand. Hoofdft, I. No. 269-2Ï1, van de gewcone wyze van Stemmen heeft voorgedragen.

Al van vroegen tyde hebben de Ede» len gewoonlyk hunne Stemmen in de Vergaderingen Hoofd voor Hoofd uitgebragt, zonder eenig aanfchouw te neemen, of zy uit Zalland , Twent of Vollenhoven waren : veel min , dat zy ooit zouden gedagt hebben, als Reg.nten, of byzondere Staaten van hun Quartier in het byzonder (bet welk men a.iops ais het eenige hoofdpunt, waar op hunner Hoog Mog. Refolutie ziet, moet voor oogen houden) aldaar te ftemmen of te befluiten. En dit recht van Perioonlyk ter Staats-Vergaderinge te kunnen ftemmen hebben de Heeren Edelen, naar de meest gewoone en gebruikeiyke wys van de hedendaagfche Vtrgaoeringen ten Landdage, wel uitdrukkelyk voorbehouden by hunne Verhandeling Hoofd. II. No. 350-356. al waarom de Refolutie of het Placaat der algemeene Staaten niets bedoeld , niets behelst, nog in zin , nog in woorden , het welk niet volkomen met der Edelen echt en al oud begrip iullemmen zou, zonder dat zulks daarom wegneeme. Dat de eigen aartigjïe vorm van Stemmen, van

ouds-

Sluiten