Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aiaar.t., STAAT EN OORLOG. 1735. 83

maar eene toevallige compmatie van derzelver Leien te kennen geevende, al'.oo de explicatie van de Sceden , vervat by derzelver Memorie, ten vollen wettigt.

Dat belangende het gehafardeerde voorReeven , als of de zoo perverfe Ridderfchips Refolutien van 17(8 en 1720 niet geheim , maar by de Steden wel bekend geweest zouden zyn , en dat dit zoude blyken uit het verzoek der Steden , aan de Ridderfchap in 1718 gedaan, dat het genotuleerde wegens de hegeevinge der Simpten uit de Notulen gelige mogte worden, het voor ieder by de minde reflexie moet blyken , dat, daar de Ridderfchap in de Notulen van Ridderfchap en Steden niets van de wyze van (temmen con. cludeeren, zoo als thans gecontefteerd is, aldaar gemeld hadde, dat verzoek derhal. ven daar op geen berrekkinge altoos konde hebben , en dat 'er door de Ridderfchap geen relatie konde gemaakt zyn tot eene Refolutie omtrend de orde van ftemmen , welke men ter Staats-Vergaderinge niet durfde producceren, en welke juist daar uit blykt een geheim (tuk te zyn, dac men het niet mede voor den dag durfde haaien, nog tot (taaving van zyn fentiment gebruiken , waar toe anders toen de tyd was geweest, en het welke den fiaat der toenmaalige quaadie tusfchen de Ridderfchap en de Steden in een geheel ander ligt zoude geplaatst hebben, zoo als uit de bloote infpedie van de handelingen van dien tyd ten duidelykden kan blyken.

Dat betreffende den inhoud zeiven der geheime Refolutien van de Ridderfchap van 1718 en 1730, de Steden vertrouwen . dat haare voorige reraarques , nevens die van den Heere Droste van YsF 2 iël-

Sluiten