Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 109

Extract uit een Misfive door den Bailliuw van Rhynland aan den Stedehouder )t. van voornoemde Balluage

op den 3 Maart 178J toe* gezonden.

» WEL-EDELE gestrenge heer ,

Betreffende het asfifteeren en escorteeren van de Gevangenen door een Wagtmeefter en twaalf Dragonders, blyve alsnog perfifteeren , dat alles in de conferentie by Zyn Hoogheid zoodanig is gepasfeert als by myne Misfive van den 54 February vermeld hebbe, alleen kan niet vast bepaalen, of by geleegenheid van het verzoeken en toettaan tot het es. corteeren gebruikt is de generaale bewoording tot de Gevangenis , of wel fpeciaal gezegt is , tot 's Gravenfiein , het geen echter op het zelfde zoude uitkomen, want door 's Gravenfiein niet anders als de Gevangenis, en door de Gevangenis niet anders als 's Gravenftein kan bedoelt zyn geweest. Echter deeze zaak van ag« teren befchouwende, zoo hadde wel ge. wenscht dat U Edele Geftrenge voor en aleer met die Manfchappen in de Stad te komen , de Heeren Burgemeefteren daar van had gepreadverteert, maar wie kan op alles denken, en durve op myn eer ' verzeekeren my zulks niet is bygefchoo-

ten want anderzints zeekerlyk niet zoude hebben nagelaaten U Wei-Ei. Geftrenge het zelve indagtig te maken; en dit mag ik wel lyden dat U Wei-Edele Geftrenge uit myn naam aan Heeren Burgemeefteren declareert, want zeekerlyk de goede ordre zulks vereichc hadde. Verblyve, &<:.

Ex-

Sluiten