Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m maart, ZAAKEN VAN 178*

val na myne opinie moeten begrypen, dat dit verzoek

SEHbd 'si rrr/^: fe

II? ,M? ^SSÏÏÏS55^!S

wvUn cas van ja, daar door de deur wierd open Settde aan andere'het zy hooge of laag,> Stands. Perfoonen, welke vermeenen mogten een provocatie, ad

SSeWÏÏKÏ verS MenÏS honende ?T£a^

dUS± veïueïeJ dat het hunne plicht was geweest K£ei dnwil van de Wetgeevende Magt niet voor ?ir te loopen, maar hadden moeten afwagten, zoodaU ,3. ak de Heeren Staaten aan dezelve zouden SenrtergevaèSnfen weike zy dan ook verpligt waren

n%kekTneEdn.aM0rHeeéren! deeze Demarche Ho te minder begrypen, als ik de gewoone voorzxg• LiA èn zora-e van den Hove tot Confervatte van s Vg . Hoose P?ech"en en Voorrechten gadeüaa , daar

van de Landfchap genomen te zyn , t uitgeReld ll\ Landfchaps goeavinden daar over verzogt, waar van om ui veele Oorbeelden maar een te kiezen n

Sluiten