Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eoo mav, ZAAKEN VAN 178?.

mitsdien wegens de voorgemelde misdaaden me» de te mogen bannen uit den Lande van Holland en Westvriesland.

En dat wyders U Edele Groot Mogende zouden kunnen bepaalen, dat de reipective Regters in deeze Provincie , die over de voorfchreeve Crimina Sententien van Bannisfement uit de Provincie van Holland en Westvriesland komen te flaan ; in die gevallen mede uit den Lande van Vianen en Ameyde zullen mogen verbannen en teffens zouden kunnen declareeren, dat in cas de byvoeging niet expresfelyk in die Sententien mogte gevonden worden, als dan egter onder de woorden van Holland en Westvriesland de Landen van Vianen en Ameyde gehouden zullen moeten worden gecomprehendeert te zyn.

Referveerende de Gecommi teerde Raaden zig niet te min tot U Edele Groot Mog. hoogwyze dispofitie, den 6 Mey 1785.

eqb/o

Sluiten