Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa may, ZAAKEN VAN

1785.

van Vianen en Ameyde, want, daar wy, als de judices primarii van voorfz. Landen , niet bevoegd zyn , dezelve te extendeeren buiten de aan ons gedemandeerde Jurisdictie, kan het ligtelyk gebeuren, gelyk de Kamer nog niet zeer lang geleeden heeft moeten ondervinden , dat een gebannen, uit de Landen van Vianen en Ameyde, zyn woonplaats zoekt in een nabuurig DiftricT:, geleegen onder Hollandsch Territoir, van waar hy, in weerwil van de allernauwkeurigfte recherches , het Bannisfement niet alleen telkens kan overtreeden , maar ook by aanhoudentheid kan onderhouden eene ongeveroorloofde en dikwyls zeer nadeelige correspondentie. — Doch in hoe verre onze bedenking gegrond bevonden word, in opxigt van de Bannisfèmenten, die uit de Provincie van Holland, en dus mede uit het Land van Arkel , gefchieden , willen wy liefst aan de beflisfing van U Ed. Groot Mog. zelfs overlaaten, dit er alleenig byvoegende , by wyze van fubmisfe confideratie , of ook in het geval (het welk onzes wetens wel nooit geëxteerd heeft, maar het geen echter zou kunnen gebeuren; dat een gebannen uit de Provincie van Holland gevonden en geperfecuteert wierd onder de Landen van Vianen en Ameyde, de Kamer zig geëmbarrasfeerd zoude kunnen zien , om aan die perfecutie toe te geeven , en den gebannen van onder haare Jurisdictie te laaten volgen , zoo lang aan dezelve niet was gebleeken, het zy by overeenkomst tusfchen de wederzydfa Souvereinen van Holland en van Vianen, in der tyd aangegaan het zy uit eene fpeciale auctonfatie van U Edele Groot Mog. als Sou.

ve-

Sluiten