Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT EN OORLOG. 1785. 229

de tweede plaats , dat de by het Rapport ver. melde pointen vraagen behelzen , welke de termes van een politicq onderzoek by de Refolutie van 10 Augustus en by het tegenwoordig nader voorftel van Heeren Gecommitteerden bedoeld excedeeren , en ook geenzints overeen te brengen zyn met de vorige Refolutie van den Achtbaaren Raad, nog met de Aanteekening van den 1 February dezes jaars , op dit fubjecl in de Notulen van Holland gedaan, infereeren.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam hebben, ingevolge de expresfe last van de Heeren hunne Principaalen, tot de voorenftaande Refolutie niet geconcurreert, maar dezelve expresfelyk gecontradiceert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn, hebben volgens den fpeciaalen last van de Heeren hunne Principaalen, zig in de deliberatien over het voorenftaande Rapport niet inge. laaten.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

P 3 LXII.

Sluiten