Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2jo juNir, ZAAKEN VAN 1785.

e

en voor de Plantagie la Gratige 10 ftuks Slaven. — Jhr. Stochlin, 20 ftuks Sla. ven benodigd hebbende. — Johann He» ram, thans benodigd 25 Slaven. — Hermanus Jonas, zoo voor de Plantagie Nimes als voor eigs Plantagies 40 ftuks Slaven thans benodigd.

Appotnctement.

Gelezen het nevenftaande Request, en op den inhoud gelet, kan in het verzoek der Supplianten niet worden getreden, uit hoofde der ftriéte orders, die de Dire&eur-Generaal op dit point heeft.

Actum Stabroek den 29 Juny 1785.

(Was get.)

jan lespinasss, Directeur-Generaal.

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

m. dier tange,Gouvern. Secret.

Accordeert met deszelfs origineel ter Secretary van 't Gouvernement berustende.

(Was get.)

m. dier tange,

Gouvern. Secret,

LXXL

Sluiten