Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fra*, STAAT EN OORLOG. 1785.- 32;

Dat hier mede van de voorziening der Serie-1 pen in het generaal zullende worden overgegaan tot het tydftip van den bekenden voorflag, door den Heer Ambasfadeur van Frankryk 4 by deszelfs Memorien van den 21 en 22 September^ tot eene verzending van Sclieepen naar Brest,; gedaan , al aanftonds moest worden gereflecteerd : Dat Zyne Hoogheid, by Deszelfs meergedagte Elucidatien (^) herhaalende het geen Hoogdezelve, by zyne Misfive aan de Heeren Staaten van Friesland , van den 29 Oétober 1782, had gezegd, niet alleen verklaart, dat de zwarigheden, waarom Perfoonen, welken in het werk der Zee voor kundig zyn te houden, de voldoening aan het voorftel van den Ambasfadeur van Frankryk als ongeraaden aanmerkten, by Hoogdenzelven mede hebben gewoogen ; maar ook 'er byvoegt, (r) dat al in zekere eerfte Conferentie, op den 22 September, en dus daags voor dat Zyne Hoogheid de Memorien iri het Secreet Befogne communiceerde , daar over gehouden , geopperd was de aan Z. H. buiten dien ten vollen bekende zwarigheid , dat de Scheepen maar tot ultimo Oftober gevictualieerd waren , waarom het dierhalven niet wel begrypelyk was , dat Z. H., niet tegenftaande deze bewustheid en herinnering, de voorfz. Memorien maar blootelyk ter kennis en deliberatie varf H. H. M. heeft gebragt, zonder Hoogstdezelven, nog van de by Z. H. weegende bedenkingen, nog vooral van de zwarigheid, in den geringen voorraad der Victualie geleegen, en van welk laatstgemalde in het byzonder H. H. M.,' gelyk getoond is , verre van daar van geinformeert te zyn , juist het tegendeel moeften ver» onderftellen , de minde informatie te geeven „* zulks alleen laatende aankomen (O op de mede ,v_.; . . . beï

(?) Zie Elucidatien op de 6 Bedeakingy fV) Utf. op de 4 Bedenkiug. Cs) Utf. óp de 6 Bedenking.-

Sluiten