Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. xnt

tegen het afzenden van Militie naarUtrecht. Genomen in de Vergadering van ban Ed. Gr. Mogende, ia dato 16 Maart 1786.

bl. 279

XXXIV. Resolutie van hun Ed. Gr. Mogende, op de ontlasting der Roomfche Ingezeetenen van de Admisfiegelden en Bienvenues aan de Bailliuwen. In dato 18 Maast 1785.

" . . . bl. 282

XXXV. Resolutie tot qualificatie op Gecommitteerde Raaden op het geproponeerde door Gedeputeerden van Dordrecht, ten aanzien van het Tumult in *s Hage, omtrent de te regt {telling van een Gevangen; het provifioneel Commando over het Guarnifoen van den Haag; en het onderzoek op het gedrag der Militie. In dato 18 Maart 1786. . . bl. 286

XXXVI. Verzoek aan Gecommitteerde Raaden in beide Quartieren om zig te prsepareeren op de Beibignes over de Advifen, op de verzoeken der Zuid- en Noord-Hollandfche Sinodes om vermeerdering van der Predikanten Tractementeu. In dato iS Maart 1786. • • bl. 289

XXXVII. Missive vaa het Hof, om in de zaak van den geapprehendeerden Mourand ,

voor

Sluiten