Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 jan. ZAAKEN VAN i;8<$.

Wy vertrouwen dierhalven dat U Ed. Groot Achtb. zig met deeze onze refcnptie voldaan zullen houden, blyvende wy na 's Hemels zeegen aan U Edele Groot Achtb. te hebben gewescht.

edele croot achtbaare heeren ,

(Oider ftond)

U Edele Groot Achtb. goede Vrienden,

Schout, Burgemeefteren en Schepenen der Stad Rotterdam,

(Lager ftond)

Uit onze Ver- Ter Ordonnantie van gaderin? den dezelve. li Oftob.

1785. (Was get.)

j. v. züïlen v. nïeveltt.

(Nog lager ftond)

Accordeert met deszelfs origineel , by my als Secretaris.

(Was get,)

w»w.vanberckel.

EDB-

Sluiten